POS + MED

Integriran poslovni i medicinski informatički sustav sa svim službama i djelatnostima u jednoj bazi podataka, razvijen na platformi OpenERP 6.1.[Više…]
Knjigovodstvo
eRačunovodstvo
Materijalno poslovanje
Urudžbeni zapisnik

MIKRO + HES  + EKO

Program za kliničku mikrobiologiju  [Više…]
Program za higijensko epidemiološku službu  [Više…]  
Program za zdravstvenu ekologiju [Više…]
Program za prevenciju ovisnosti
DDD
Higijenski minimum

Mikrobiologija na Cezih-u

Uspješno smo prošli certifikaciju programske podrške za medicinsku mikrobiologiju s parazitologijom i spojili sve “naše” mikrobiologije na Cezih
[Pročitajte više ovdje]


Internet program

Pristup sustavu s tableta, pametnog telefona ili računala preko internet preglednika (Chrome, Firefox…).
Prijava korisničkim imenom i lozinkom.
Ispis/download dokumenata u *.pdf odnosno *.xls formatu.

Licencirani smo za Cezih

za mikrobiologiju, vanbolničku specijalistiku, obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju, dentalnu medicinu…

2007. godine,  tadašnje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je dodijelilo “Odobrenje za rad” našoj programskoj podršci ordinacijama primarne zdravstvene zaštite Aw-Ord 2.0 na Windows platformi. Ovakve licence se i “dobivaju” i periodički obnavljaju putem “Provjere  spremnosti programskih paketa” u organizaciji HZZO-a i HZJZ-a, pod ingerencijom Ministarstva zdravlja, a ishode svih provjera možete pratiti na stranicama www.cezih.hr

OpenERP partner

Smještaj sustava

A) Server u oblaku

Ako koristite naše Apli-module u oblaku (SaaS ugovor), ne morate imati svoj server, plaćate nam samo uslugu korištenja programa koji se izvodi na našem serveru, kolociranom u zaštićeni Data centar. Programu pristupate preko linka, korisničkog imena i lozinke, a u slučaju potrebe za većom razinom sigurnosti, omogućavamo Vam pristup preko zaštićenog kanala-tunela (VPN).

B) Server u vašem LAN-u

Korisnicima koji to žele, konfiguriramo i isporučujemo servere s instaliranim Linux OS-om i svim potrebnim programima spremnim za korištenje. Servere postavljamo unutar Vašeg LAN-a, a ako je fizički samo jedan, podijelimo ga na najmanje 3 virtualna servera: Nginx server, PostreSQL database server i OpenERP aplikativni server s ugovorenim Apli-modulima, sve po principu “ključ u ruke”.

Benefit

Uporabom našeg sustava, pored svih zakonom predviđenih izvješća, aktiviranjem stvarno samo jednog gumba, dobivate tabele prihoda i rashoda cijele ustanove razbijene (krekirane) po prihodovnim centrima/mjestima troška, ali i po djelatnostima/odjelima.

Poslovanje ustanove po ispostavama

Poslovanje ustanove po ispostavama


Poslovanje ustanove po djelatnostima

Poslovanje ustanove po djelatnostima

Copyright 2015 Aplikacija d.o.o. | Design by OrangeIdea on Commander theme