Upute za korištenje

Apli-PRORAC OpenERP 6.1

Korisnički priručnik za apli module za praćenje poslovanja proračunskih korisnika na OpenERP 6.1 platformi. Moguće su izmjene ovih uputa zbog stalnog razvoja i unaprjeđivanja sustava, pa preporučujemo da ove upute uvijek gledate na našem sajtu. Da bi povećali sliku prikazanu bilo gdje u ovim uputama, trebate samo kliknuti na nju.

Trenutna verzija: 6.1/prorac/1.8

Copyright 2015 Aplikacija d.o.o. | Design by OrangeIdea on Commander theme