Nabava

Apli modul za evidenciju nabave funkcionira prema načelu “dva para očiju”. Svaki dokument ima svoje statuse koji odražavaju kontrolne točke procesa nabave od same zahtjevnice s mjesta troška, preko zahtjeva za ponudom, ažuriranja cijena dobivenih od dobavljača, izrade narudžbenice s odobrenjem ravnatelja, do zaprimanja robe u skladište ili na mjesto troška, likvidature i plaćanja.

Načelno, proces nabave se inicijalizira izradom Zahtjeva za ponudom u službi nabave, ali u ustanovama koje nemaju stvarno centralno skladište (ili više njih), već naručuju robu za točno određeno mjesto troška, proces za njih može krenuti i izradom zahtjevnice nabavnoj službi.

Dokumenti

Procedure

Copyright 2015 Aplikacija d.o.o. | Design by OrangeIdea on Commander theme