Upute za korištenje

Materijalno poslovanje ordinacije 6.1

Korisnički priručnik za apli module za praćenje materijalnog poslovanja ordinacija na OpenERP 6.1 platformi. Moguće su izmjene ovih uputa zbog stalnog razvoja i unaprjeđivanja sustava, pa preporučujemo da ove upute uvijek gledate na našem sajtu. Da bi povećali sliku prikazanu bilo gdje u ovim uputama, trebate samo kliknuti na nju.

Trenutna verzija: 6.1/matord/1.0

Workflow

Copyright 2015 Aplikacija d.o.o. | Design by OrangeIdea on Commander theme