Kadrovska evidencija

Modul kadrovske evidencije počiva na pohranjenoj strukturi firme u vidu sistematizacije RM, fizičkih lokacija te odjela/djelatnosti.
Podaci o radnicima se vode prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, koji je stupio na snagu od 28. ožujka 2015. godine (60-ak polja, od kojih su neki naravno obvezn)i.
Pored općih/osobnih podataka, kronološki se prate podaci o:
Raspoređivanju na radna mjesta
Izobrazbama
Dozvolama
Radnoj knjižici
Socijalnim podacima
Liječničkim pregledima
Dodatnim podacima
Putnim nalozima
Ugovorima i rješenjima
Prisutnostima i odsutnostima
Godišnjim odmorima

Primjer rada programa je modul godišnjih odmora, gdje proces ide po prilici ovako:
Jednom godišnje se aktivira procedura “Prava na godišnji odmor”, tijekom koje program generira dane GO koji temeljem zadanih kriterija ostvaruje radnik (pravna služba, pravilnik o GO).
Ti kriteriji su mogu biti:
Zakonski minimum: obično 18 ili 20 dana
Stručna sprema: VSS 4 dana, VŠS 3 dana, SSS 2 dana …
Radni staž: 5-10 godina 2 dana, 10-15 3 dana, 15-20 4 dana …
Rad u otežanim uvjetima (smjena, turnus, dežurstvo): 2 dana
Roditeljstvo: jedno dijete 2 dana, 2 djeteta 3 dana, tri djeteta 4 dana …
Uzdržavanje invalidnog člana obitelji: 2 dana
Ostala prava: x dana
Kad se utvrdi broj dana GO koji radnik ostvaruje u jednoj godini program evidentira Korištenje GO svakog radnika.
Nakon odobrenja GO od strane nadređenih, program generira Rješenje o GO za svako korištenje.
Na taj način, saldo prava, korištenih i neiskorištenih dana GO za svaku godinu je uvijek vidljiv i lako dostupan.
Forma za dodjelu prava, bilo da se ona dodjeljuju automatski ili ručno je u prilogu.

Copyright 2015 Aplikacija d.o.o. | Design by OrangeIdea on Commander theme