Apli-EKO

Program namijenjen službi za zdravstvenu ekologiju s laboratorijima, prati odnosno evidentira proceduralne korake svih laboratorija, od uzimanja uzoraka do ispisa nalaza i računa korisnika.

Neovisno koju vrstu analize radimo (Redovite Periodičke ili Sukladne), u laboratorijima pratimo obradu uzoraka hrane, otisaka te vode za piće, površinskih voda, otpadnih voda, voda iz bazena, bunara i jacuzzy-ja.
Jedan od prikaza naše forme za preuzimanje uzoraka vidite na slici desno, na kojoj su polja osobe koja uzorkuje, mjesta/lokacije uzorkovanja, objekta iz kojega je uzorak uzet,  podataka o zahtjevatelju i razlogu zahtijevanja pretraga.
Ne zaboravljamo niti komercijalne podatke poput odgovorne osobe, vlasnika, korisnika, isporučitelja, platitelja ispravne ili neispravne analize, ugovora, narudžbenice, zapisnika, pa i samog predračuna/ponude (ako treba).

 
U program su unaprijed ugrađeni (od strane stručnog osoblja korisnika) ispitni parametri prema vrstama analiza, što je vidljivo i na ekranu i na ispitnom izvješću.
Za fizikalno kemijske analize se vidi Naziv analize, Korištena metoda, JM,  Referentne vrijednosti, Rezultat mjerenja, Nesukladnost, Ispravnost, Opisno polje, podatak o Mjerljivosti, (ispisuje li se), je li metoda Akreditirana, podatak Ocjenjiv i je li podugovoreno.
Na mikrobiološkoj tabeli nalaza vode prikazuje se Vrste analize/pretrage, Metoda, JM, Donja granica, Gornja granica, Rezultat, Mjerna nesigurnost, Ispravnost, Opisno polje, je li podatak Mjeren, treba li ga ispisati, je li metoda Akreditirana, podatak Ocjenjiv i je li podugovoreno.

Nakon unosa rezultata mjerenja, program sam nudi ocjene ispravnosti, ovisno i referentnim vrijednostima.

Kad se rade ispitivanja za tehničku ispravnost objekta, program može generirati ispitno izvješće sa zajedničkim mišljenjem više uzoraka.

Ako je potreba, program omogućava evidenciju kompozitnih uzoraka voda s iste lokacije uzorkovanja.

Kod svih zaključaka različitih analiza kao i organoleptičkih ispitivanja, koji se inače pune slobodnim tekstom, program nudi predefinirane tekstove.

Specifično za otiske kod određivanja konačne, program uzima u obzir da do 25% ispitanih uzoraka može biti neprihvatljive mikrobiološke čistoće.

Ispis radnih naloga, ispitnog izvješća i računa/uplatnica program generira u pdf formatu.

Nalaz može biti dostavljen na više lokacija.

Omogućava on-line informacije o preuzetim uzorcima po pojedinim laboratorijima, te trenutnom statusu izvještaja (nalaza).

Program može duplicirati stare zahtjeve, tako da je korisniku omogućen brzi unos više uzoraka (lokacija) od istog zahtjevatelja.

 

Copyright 2015 Aplikacija d.o.o. | Design by OrangeIdea on Commander theme