Ove stranice sadrže dokumente tvrtke Aplikacija d.o.o. Za određene direktorije (stranice) je potrebno imati ovlaštenje za pristup. Osnovna podjela unutar svakog proizvoda (prodajnog sektora) se odnosi na Upute za korištenje i Česta pitanja.

Upute za korištenje

Sve upute za korištenje počinju s opisom procesa login-a i kretanjem kroz sustav. Obuhvaća kreiranje novih dokumenata, prebacivanje kroz različite prikaze (view-ove) i pozivanje izvještaja. Nakon toga je detaljnije opisano korištenje raznih modula. Posljednji blok uputa obuhvaća  work-flow kroz više povezanih modula (ako postoje).

Česta pitanja

Česta pitanja obuhvaćaju upite i probleme koji su se pojavljivali na terenu. Ovi dokumenti se konstantno nadopunjuju kako vrijeme prolazi, a pišu ih naši djelatnici temeljem upita koji dolaze na naš help-desk. Želimo stvoriti bazu pitanja-odgovora kako bi što jednostavnije i brže riješili problem ili nedoumicu koja se pojavi na terenu, pa čak i ono što izlazi van kruga samog našeg programa odnosno sustava.

DokumentiMapa  stranica:

  • OpenERP 6.1 proračun
  • OpenERP 6.1 medical

Copyright 2015 Aplikacija d.o.o. | Design by OrangeIdea on Commander theme