Kretanje kroz program

Prijava u sustav

Login

Ekran za prijavu u sustav

Pretpostavka je da imate pristup serveru na kojem je OpenERP instaliran. Moguće je da prije otvaranja login ekrana morate zatvoriti sigurnosni VPN tunel (kanal) prema serveru (npr. OpenVPN). Ovo možete provjeriti sa administratorom vašeg sustava.

Ulaz u OpenERP program se radi aktiviranjem Google Chrome-a ili Mozilla Firefox ikonice i od strane informatičara već spremljenog book-marka. Prozor prijave je prikazan u slici lijevo.

Ključna polja:

  • Database: ako vam je ovo polje vidljivo, ne dirajte ga…
  • Korisnik (korisničko ime): Unosite svoje ime.prezime ( ime točka prezime, mala slova bez ŠĐČĆŽšđčćž)
  • Lozinka (šifra): Unesite svoju pristupnu šifru koju ste dobili od administratora programa (Vaš šef ili eventualno naš HelpDesk). Dok je kucate u polju se pojavljuju točkice ili zvjezdice. Ove šifre morate pamtiti, mijenjat će se svakih 6 mjeseci. Pazite na mala i velika slova.

Kliknite na Prijava.

Glavni meni

Glavni meni

Nakon uspješne prijave, prikazuje se početni ekran. Sustav dozvoljava da si svaki korisnik prilagodi početni ekran – nor. ako želite da vam se nakon prijave odmah prikažu izlazni računi, to se može podesiti na Korisnicima.

Na tom ekranu su glavni programi odnosno moduli OpenErp-a poput Materijalnog poslovanja, Urudžbenog, Kadrovske evidencije, Glavne knjige, Medicinskog modula i slično. Koliko modula (sličica) vidite ovisi o vašim pravima pristupa. Dok radite u OpenERP-u, ovaj početni ekran (Glavni izbornik) možete pozvati klikom na logo vaše tvrtke, odnosno ustanove smješten u gornjem lijevom kutu.

Napomena o davanju lozinke drugim osobama

Naši moduli koriste funkcionalnost koja omogućava obradu podataka (računi, narudžbe, primke) u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. To znači da svaki put kad netko promijeni status nekog dokumenta (npr. proknjiži ulazni račun ili obriše primku) ta akcija ostane zabilježena u bazi podataka. Na nekim dokumentima je vidljiva i na ekranu, u posebnom tab-u. Ti tabovi (nose naziv Fiskalna odgovornost) drže info o tome koji korisnik je napravio nekakvu izmjenu dokumenta i u koje vrijeme. Stoga predlažemo da svoje podatke za pristup u sustav ne dajete nikome.

Promjena lozinke

Promjena lozinke

Promjena lozinke

Lozinka koju ste dobili za prvi ulazak u program je generirana od strane naših djelatnika ili vašeg administratora. Ona je privremena, i važno je da ju promijenite.

Promjena lozinke se radi tako da se prvo prijavite u sustav s onom lozinkom koju imate. Nakon toga kliknite na ikonu korisničkih postavki (zupčasti kotačić gore desno), i na novo-otvorenoj formi kliknite na “Promijeni zaporku”. Nakon toga unesite prvo staru lozinku, zatim novu lozinki i još jednom novu lozinku (potvrde radi). Kliknite na “Promijeni zaporku”. Ako ste sve dobro ukucali, sustav će vas izbaciti na stranicu za prijavu u sustav. Prijavite se s novom lozinkom.


Matični podaci

Matični podaci su kostur sustava i kod njihovog unosa odnosno izmjene treba biti posebno pažljiv. Preporučamo da osoba koja je zadužena za matične podatke bude dobro upoznata s većinom poslovnih procesa i tijekom rada ustanove. Isto tako, česta praksa je da administratorski pristup (mogućnost izmjena) matičnim podacima ima vrlo mali broj djelatnika.

Napomena: neke matične podatke mogu mijenjati samo naši djelatnici.

Lokacije

Lokacije su matični podaci koji se pojavljuju u najvećem broju dokumenata koje OpenERP obrađuje. One, ovisno o kontekstu, su mjesta troška, medicinski timovi, inventurna mjesta, ormari za odlaganje dokumenata, itd. Cijela tablica lokacija, prati fizičku organizacijsku strukturu i ne treba ju miješati s podacima o djelatnostima i odjelima.

Podatke o lokacijama ćete naći na meniju Skladište – Postava – Upravljanje skladištem – Lokacije

Copyright 2015 Aplikacija d.o.o. | Design by OrangeIdea on Commander theme